Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte Kereskedelempolitikai és pénzügyi szakágazaton, később posztgraduális képzés keretében szerzett egyetemi doktori címet.

Pályafutását külkereskedelmi üzletkötőként kezdte, majd 1981-től a Külkereskedelmi Minisztérium Vámpolitikai és Nemzetközi Szervezetek Főosztályának munkatársa volt. 1983-tól két évet töltött az ENSZ gazdasági szervezetek mellett működő genfi magyar képviseleten, beosztott diplomataként. 1989-től majdnem hat évig dolgozott a Brüsszeli magyar EU képviseleten előbb beosztott diplomataként, majd misszióvezető-helyettesként. Ennek során részt vett többek között a magyar-EK társulási megállapodás tárgyalásain és Magyarország európai uniós csatlakozásának előkészítésében.

1995-től előbb Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban létrehozott Európai Ügyek Hivatalát vezette elnökként címzetes államtitkári rangban, majd a Külügyminisztérium Integrációs Államtitkárságának volt helyettes vezetője majd vezetője. 2005 és 2006 között Miniszterelnöki Hivatalban létrehozott Európai Ügyek Hivatalának vezetője volt. 2007-től Magyarország párizsi Állandó OECD Képviseletét vezette nagykövetként. 2010 óta a miniszterelnök főtanácsadója európai uniós ügyekben.

Delegált volt a Lisszaboni Szerződést létrehozó konventben. Magyarország európai uniós csatlakozása óta részt vett az Európai Tanács legtöbb állam- és kormányfői találkozóján szakértőként.

Több magas magyar és külföldi kitüntetés birtokosa.